Adresas: 
Liepų al. 3, Kuršėnai, Šiaulių r. sav.
Tel.: 41-580693

El. paštas: 
daugeliu.ld@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://daugeliuld.kursenai.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Šiaulių apskr. Šiaulių r. sav.
Ugdymo programos
PRIORITETAI
 • Dėmesys kiekvienam vaikui;
 • Savo krašto tradicijų puoselėjimas;
 • Vaiko, kaip asmenybės ugdymo, jo gebėjimų puoselėjimas;
 • Vaikų saviraiškos naujų būdų ir formų ieškojimas;
 • Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymas;
 • Svarbiausių vaiko poreikių tenkinimas ir teisių užtikrinimas.
TIKSLAI:
 1. Individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą tobulinti ugdymo procesą.
 2. Dorovinių nuostatų ugdymo pagalba, padėti vaiko socializacijos, demokratinio bendravimo pamatus bei brandinti vaiką mokyklai.
 3. Bendradarbiaujant su šeima ir taikant įvairias bendravimo ir bendradarbiavimo formas, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą.
UŽDAVINIAI:
 1. Sudaryti sąlygas skirtingų poreikių vaikų gabumams ugdyti, pagal vaiko poreikius parenkant ugdymo formas, būdus ir metodus.
 2. Skatinti veiksmingą šeimos įtraukimą į vaiko ugdymoisi procesą, renginius, projektus.
 3. Integruojant sveikatos stiprinimo programą „Būkime sveiki ...“ , sudaryti saugią, sveiką augimo ir judėjimo aplinką.
 4. Skatinti mokytojus tobulinti profesinę kompetenciją.
 5. Padėti vaikams suvokti bendrąsias žmogaus vertybes ir puoselėti jų dorą, kaip būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą.
 6. Efektyviai integruoti projektinį metodą į ugdymo procesą.